Warunki użytkowania strony internetowej

Witamy na naszej stronie internetowej. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują stosunki [nazwa firmy] z Tobą w związku z tą witryną. Jeśli nie zgadzasz się z żadną częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej. Termin „firma”, „my” lub „my” odnosi się do właściciela strony internetowej, której adresem jest. Numer rejestracyjny naszej firmy to ta strona internetowa. Termin „Ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą stronę internetową. Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:

Treść stron tej witryny służy wyłącznie celom informacyjnym i jest przeznaczona do użytku. Z zastrzeżeniem zmiany bez powiadomienia. Ta strona używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwolisz na pliki cookie, możemy przechowywać następujące dane osobowe do wykorzystania przez osoby trzecie: ta strona internetowa Ani my, ani osoby trzecie nie udzielamy żadnych gwarancji ani gwarancji co do dokładności,

terminowości, działania, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie w określonym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo. Korzystasz z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny spełniają określone wymagania. Ta strona zawiera materiały, które są własnością lub są przez nas licencjonowane.

Ten materiał obejmuje między innymi projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione inaczej niż zgodnie z informacjami o prawach autorskich, które stanowią część niniejszych warunków. Wszystkie znaki handlowe powielane na tej stronie, które nie są własnością ani nie są licencjonowane przez operatora, są potwierdzane na stronie. Nieautoryzowane korzystanie z tej strony może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych i / lub być przestępstwem.

Od czasu do czasu ta strona internetowa może również zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te zostały podane dla Twojej wygody w celu uzyskania dalszych informacji. Nie oznaczają one, że obsługujemy strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść powiązanych stron internetowych. Korzystanie z tej witryny i wszelkie spory wynikające z korzystania z niej podlegają prawu Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.